lördag 4 september 2010

Trolling km idag


En fin bränd. Kör på fryken