tisdag 19 juli 2011

Arbetsplatsen på veckorna!

Vänern , Vättern provfiskas av SLU. Fint kontor!