onsdag 14 november 2012

Påfyllning av betesfisk

Siklöjor är bra på hungriga vinterlaxar!